Thorbjørn Henrikssons blokmurværk

Gårdrum
Gårdrum
Gårdrum
Niche
Niche i blokmurværket.
Niche
Detalje, ovenlys
Detalje ved ovenlys
Detalje, ovenlys
tværsnit
Tværsnit i bygningen
tværsnit
Modelfoto
Modelfoto.
Modelfoto

Thorbjørn Henriksson tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i foråret. Hans afgangsprojekt er en familiebolig med værksted – bygget op af teglblokke. Projektets formål er at undersøge blokmurværkets muligheder og begrænsninger og dets arkitektoniske potentiale. 

Selv siger Thorbjørn Henriksson om sit projekt:
'Min fascination for blokmurværk bunder i materialets enkelthed. Hvor en typisk lagdelt facade hurtigt bliver en kompliceret størrelse med mange udfordringer, når isolering, membraner, dampspærre, formur og bagmur skal mødes, er blokmurværket i sagens natur langt mere enkelt at gå til: Fordi det i sig selv opfylder de konstruktionsmæssige og varmeisolerende krav til en ydervægskonstruktion, behøver man ikke tænke på isolering, og ydervæggen bliver derfor homogen.  

En ydervæg, der kun består af ét materiale, giver en stor frihed i formgivningsfasen og en enklere projektering og udførelse. Blokmurværket er samtidig tilpas tæt til at man kan undgå dampspærre, og det betyder, at man til fulde får glæde af dets evne til at optage, fordele, lagre og afgive fugt og varme. Blokmurværket bliver altså en ’klimabuffer’ mellem ude og inde – i stedet for en klimabarriere. Det resulterer i et sundere og mere komfortabelt indeklima.

Set fra et bæredygtighedsmæssigt synspunkt har blokmurværket også store fordele frem for lagdelt murværk bygget af flere forskellige materialer: Når det engang skal rives ned, kan det ensartede byggemateriale lynhurtigt sorteres og genanvendes, fx som vejfyld.

Blokmurværk er med andre ord en både rationel, frigørende og miljøvenlig måde at bygge på, og det var stærkt inspirerende for mig.’ 

Wienerberger har været rådgiver på projektet, og i dialogen om blokstenens muligheder, gjorde det klart, at  stod det klart, at det med konstruktionsmæssig omtanke kan lade sig gøre at bygge teglblokke op i 7-8 etagers højde, frem for de 2½ etager som ellers er den anbefalede maks-højde.  

https://kadk.dk/nyheder/kandidat-2015-arkitekt-thorbjoern-henriksson

Tekst: KADK/Susanne Ulrik
Illustrationer: Thorbjørn Henriksson

12.08.2015