Pixel House

Pixel House

Mass Studies og Slade Architecture. Korea, 2003

Pixel House ligger i Gyeonggido, Korea som det sidste i et gadeforløb, hvor den ellers gældende kontinuitet og orden er skarpt defineret.

Arkitekterne bryder husrækken i stedet for at forlænge den, refererer i husets krumning til det bakkede landskab i området – og i de rette vinker til gadens øvrige bygninger.

I mindre skala gentages denne spænding med retvinklede mursten anvendt, så de danner krumme linjer og så fornemmelsen og forståelsen af skala og tilbli-velsesproces hjælpes på vej; fra arkitektens abstrakte – og pixelerede billede – bliver en virkelighed til i sten – og antallet af pixels bestemmer det digitale billedes skarphed – og husets runding og ’blødhed’ – et 9.675 styks pixelhus – et 9.675 styks murstenshus.

Huset er bygget til en familie med to børn med planer om at skabe rammer om en dagpleje for kvarterets børn. Familien ønsker, at den færdige bebyggelse bestående af tre bygningskroppe skal fungere som centrum for det lokale fællesskab og anfægter hermed den sædvanlige adskillelse mellem offentligt og privat.

Mass Studies, Minsuk Cho, Seoul Korea 2003. Tegnestuens credo er kritisk undersøgelse af arkitektur set i lyset af masseproduktion, overbefolkede byområder og problematikker omkring størrelse og masse i det moderne samfund. De mange modsætninger, der præger det 21. århundrede – fortid/fremtid, lokal/global, utopia/ realitet, individ/kollektiv – anvender tegnestuen som operationel kompleksitet – og tilstræber ikke enkle/forenede perspektiver. Mass Studies arbejder med rumlige systemer/matricer, byggeteknik/ materiale og typologiske divergenser, for dermed at skabe en vision til fremmet af opdagelsen af nyt socio-kulturelt potentiale.

Slade Architecture, New York 2002. Som både arkitekter og designere arbejder firmaet med forholdet mellem krop og rum, bevægelse, skala, tid, perception og materialitet og disse begrebers møde med form.


Tekst, oversættelse og redaktion: Susanne Ulrik
Fotos: Yong-Kwan Ki

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2012 1
Gyldighed
Gældende