En ny bog om Exner

En ny bog om ægteparret Inger og Johannes Exner udkom i maj. Parret – begge født 1926 – er kendt for en lang række markante byggerier over hele landet, deriblandt 13 nye kirker og restaureringen af Koldinghus museet. Netop restaurering og kirkebyggeri har spillet den største rolle i parrets arbejde, som nu præsenteres samlet i en udgivelse fra Forlaget Ikaros Press.

Monografien om Inger og Johannes Exner er en rejse gennem tiden fra 1945 og frem til i dag og ikke mindst en aktualisering af væsentlige og debatskabende tanker om arkitekturens kulturbærende værdier.

Exners arkitektur er kendetegnet ved en særlig fornemmelse for lyset og rummet og for byggematerialernes og konstruktionernes stoflige og poetiske indhold. Grundholdningen bag værkerne er, at al arkitektur er en åben livsproces, som udvikler sig lag på lag over tid, og som kun bliver rigere gennem tidens påvirkninger. Det er det, som udtrykket ‘bygningens fortælleværdi’ dækker over – et begreb, som sammen med flere andre Exner-begreber er gledet ind i arkitekturens vokabular.

Monografien tager udgangspunkt i Johannes Exners traumatiske oplevelser som ung modstandsmand under 2. verdenskrig. Her fortælles også om parrets tid som studerende og deres første år som unge søgende arkitekter i slutningen af 1950’erne og i begyndelsen af 1960’erne. Bogen udfolder og perspektiverer Johannes Exners teorier i forbindelse med kirkebyggeri og restaurering, dertil kommer en gennemgang af 47 andre værker – en skatkiste af mere eller mindre upåagtede perler – præsenteret i et varieret billedmateriale fra før og nu.

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2012 2
Gyldighed
Gældende
Supplerende emneord