Pritzker Pris 2012 til Wang Shu

Pritzker Pris 2012

Wang Shu, Amateur Architecture Studio

Den kinesiske arkitekt Wang Shu (Amateur Architecture Studio) er årets modtager af The Pritzker Architecture Prize, indstiftet af The Hyatt Foundation i 1979. Årligt æres en nulevende arkitekt, hvis bygningsværker manifesterer en kombination af talent, vision og engagement – en arkitekt som har fremstillet sammenhængende og signfikante bidrag til den byggede omverden gennem kunstarten arkitektur.

“Et problem i professionel arkitektur kan være, at den tillægger en bygning alt for stor betydning. Et hus tættere på vores enkle og trivielle liv er mere fundamentalt end arkitektur… Arkitektur er for mig et deltidsarbejde i den forstand, at menneskeheden er vigtigere end arkitektur, og simple håndværk er vigtigere end teknologi.

Lægmands-arkitekturens arbejdsmetode – i form af en kritisk eksperimenterende byggeproces – kan have mere fuldstændig og fundamental betydning end professionel arkitektur. For mig vil enhver byggeaktivitet uden omfattende eftertænksomhed være ubetydelig.“

Efter i 1985 at have afsluttet sin arkitektuddannelse på Nanjing Institute of Technology, arbejdede Wang Shu i næsten 10 år uden egentligt ansvar for arkitektonisk design tæt sammen med håndværkere for derigennem at få erfaring i selve det at bygge.

I 1997 grundlagde Wang Shu med sin hustru Lu Wenyu et arkitektfirma i Hangzhou og kaldte det ‘Amateur Architecture Studio.’ En amatør (af latin amare, at elske) er en person, der engagerer sig i et studie, en sport eller en anden aktivitet for sin fornøjelses skyld snarere end for økonomisk vinding eller af faglige årsager. I Wang Shus fortolkning kan ordet ‘fornøjelse’ meget vel erstattes af ‘kærlighed til arbejdet’.

I år 2000 afsluttede Wang Shu sit første store projekt, Library of Wenzheng College på Suzhou University, der i 2004 modtog biblioteket Architecture Arts Award i Kina. Mange af Wang Shusbygninger har modtaget store internationale priser, eksempelvis den franske guldmedalje fra Academy of Architecture i 2011. Året før blev både han og Lu Wenyu, tildelt den tyske Schelling Arkitekturpris.

Andre store og afsluttede projekter ligger alle i Kina, hvor blandt andet Ningbo Contemporary Art Museum og fem andre bygninger i Ningbo har modtaget anerkendelse fra Holcim Awards for bæredygtigt byggeri i Asien og Stillehavsområdet.

I samme by opførtes Ningbo Museum og History i 2008. Ningbo Museum of History er – også på billeder imponerende og magtfuld. Ved at bruge kasserede materialer fra andre bygninger opnår han at gøre opmærksom på ansvarlig omgang med ressourcer og indlejrer samtidig et tidsaspekt i facaden, der på én gang er både ny og gammel og ikke behøver at vente på patineringens nådegave. Ud over at frembringe en sjælden stoflighed tillader forskellige materialer, at der i de enorme facader kan begås fejl, uden at det opleves som andet end – naturligt. At genbruge materialer fra huse, der er ramt af jordskælv til småreparationer er ikke nyt i området, men en konsekvent brug i denne skala er unik.

I sin fødeby Hangzhou gjorde han i årene 2004 – 2006 Xiangshan Campus Academy of Art færdig. Her blev to millioner fliser fra nedrevne vernakulære bygninger genbrugt til tagene på campusbygningerne.

Juryen for The Pritzker Architecture Prize består af Alejandro Aravena, Stephen Breyer, Yung Ho Chang, Zaha Hadid, Glenn Murcutt, Juhani Pallasmaa, Karen Stein og Martha Thorne.

Fotos: Lv Hengzhong, Courtesy of Amateur Architecture Studio

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2012 2
Gyldighed
Gældende