Energiklasse 2020 – en kommentar

En kommentar til energiklasse 2020

Politikerne er for uambitiøse i forhold til lavenergibyggeri

I 2009 skiftede jeg et job i København ud med et i Thy. Og med flytningen opstod en chance for selv at bygge hus. Der blev tegnet og drømt og forhandlet med firmaer. I 2011 indgik vi kontrakt med et velrenommeret tømrerfirma i Thy (Skinnerup Tømrer og Snedker v. Per og Ole Sloth, red.) og med en dygtig bygningskonstruktør til at kvalitetssikre drømmen. Vi kommer næppe til at fortryde!

Siden jul har vi boet i et af Danmarks formentlig første aktivhuse (et hus, der over året producerer mere energi, end det bruger, red.) opført på privat initiativ! Vores erfaringer er ganske anderledes, end pressen giver indtryk af. Og vi er forundrede over, at politikerne ikke er mere ambitiøse på området.

FORDOM NR. 1: TEKNOLOGIEN TIL AT BYGGE AKTIVHUSE MED ER FREMTID. FORKERT! Vi har sammen med en håndfuld håndværksmestre i Thy og ved hjælp af omtanke i forhold til materialevalg og omhu med byggeriet fået bygget et hus, som producerer langt mere energi, end det bruger! Vi har siden jul produceret mere end dobbelt så meget el, som vi har brugt, og kommer til at sælge strøm, når året er omme! Teknologien er der, men viljen mangler! Hvorfor er det først i 2020, at huse skal bygges lige så godt som vores hus? Det giver ekstra udgifter i alle led, at man skal operere med tre energiklasser (2010, 2015 og 2020).Hvis politikerne vil 2020-standarden allerede i 2012, kan de få den! Og materialerne vil blive billigere med en stigende efterspørgsel.

FORDOM NR. 2: DET ER FOR DYRT AT BYGGE ENERGIRIGTIGT. FORKERT! Huset er bygget i klassisk murermesterstil med gesims og saddeltag, bygget så solidt og vedligeholdelsesfrit som muligt. Maling og mange materialer i øvrigt var miljømærkede uden af den grund at være dyrere! Kvadratmeterprisen for vores velproportionerede enfamilieshus på 145 m2 alt inklusive har været ca. 13.400 kr. ’Alt inklusive’ dækker over et 4,8 kWp solcelleanlæg, jordvarmeanlæg, ventilationsanlæg med varmegenvinding, trelags energiglas, ekstra god isolering, hårde hvidevarer i bedste energiklasse samt en trykprøvning, der viser, at huset er tæt på 2020-klassen. ’Alt inklusive’ dækker også over et nedsivningsanlæg, et lækkert gulv i massiv eg, og et tidløst og gedigent inventar i køkken, bryggers og badeværelser.

FORDOM NR. 3: ENERGIINVESTERINGER TAGER LANG TID AT TJENE IND. FORKERT! Jordvarmen var en af årsagerne til ønsket om at bygge nyt. Merprisen på 30-40.000 kr. i forhold til et pille- eller oliefyr er hurtigt tjent hjem! Solcelleanlægget kostede mindre end forskellen på det billigste og det dyreste køkken (vel at mærke af samme kvalitet)! Dertil kommer afskrivning på solcelleanlægget og salg af overskydende el. Vigtigst af alt er dog, at vi ikke har udgifter til energi. Det bliver guld værd!

FORDOM NR. 4: DET ER FOR TEKNISK AT BO ENERGIRIGTIGT. FORKERT! Vi interesserer os selvfølgelig for, hvordan huset fungerer, og hvordan vores adfærd påvirker energiforbruget. Vi har brugt tid på at sætte os ind i, hvordan jordvarme- og genvex-anlæg indstilles efter vores behov i hverdagen. Vi har bestilt huset og foretaget nogle valg, og dem står vi ved. Vi er ikke ude på at finde fem fejl (som testpersoner og lejere måske er), men på at finde ud af, hvordan vores hus fungerer optimalt for os, der bor her.

FORDOM NR. 5: DET ER FOR KOLDT OM VINTEREN OG FOR VARMT OM SOMMEREN. FORKERT!Huset har gennem vinteren snildt holdt den ønskede temperatur på minimum 19° C med et maksimalt forbrug på 21 kWt på den koldeste dag. På den varmeste dag har vi haft 28° C i stuen med 26° C udenfor. Er det for varmt? Åbne vinduer og en havedør har snildt kunnet få temperaturen ned inden natten. Mange huse i Danmark har formentlig større problemer med varme end vores. Men man spørger nok kun testpersoner i lavenergihuse.

FORDOM NR. 6: INDEKLIMAET ER DÅRLIGT. FORKERT! Vi har haft et formidabelt indeklima gennem syv måneder. Masser af solindfald med store vinduer mod syd. Luftfugtighed på cirka 40 procent: passende for mennesker, musikinstrumenter og trægulve, men ikke for husstøvmider!

De dage i vinter, hvor det var rigeligt tørt, kunne det fikses ved at tørre en portion vasketøj hen over en nat! Indeklimaet kan vist kun forbedres med et pollenfilter.

Min pointe er, at vil man, så kan man! Når det nu kun kræver omtanke og omhu ud over viljen, er det for uambitiøst, at man skubber kravene 10 år ud i fremtiden. Man bygger jo for 100 år! Spørgsmålet er faktisk snarere, om man har råd til at lade være med at bygge så energirigtigt som muligt? Har vi råd som samfund? Har du?

Der findes ude i landet private bygherrer; lægfolk, der har et ønske om at bygge ansvarligt. Med brug af ny og alternativ teknologi er de helt med på at rette ind efter de krav, som energiklasse 2020 stiller allerede nu. Dér må ligge en udfordring for både murerfagets producenter og for arkitekter i en medvirken til at skabe et fremtidens typehus...(red.)

Af Else Østergaard Andersen, leder af Nationalpark Thy, også bragt i dagbladet Information den 15. august 2012

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2012 3
Gyldighed
Gældende