Shijia House – House For All Seasons

Shijia house

Med udgangspunkt i traditionelle bygningsteknikker kombineres moderne design med den traditionelle måde at bo og bygge på i Shijia House i en landsby i Shaanxi provinsen i Kina.

Oprindelig var alle husene i landsbyen Shijia opført af lerjord på små parceller på 10 x 30 meter. Husene var ens og opført i en kollektiv byggeproces, hvor landsbyens beboere hjalp hinanden. Med tiden har tilbygninger i andre materialer brudt med den homogenitet, der ellers kendetegnede de kinesiske landsbyer.

Der bor i dag 700 millioner mennesker på landet i Kina, og det forventes at halvdelen af disse inden for de næste 30 år flytter ind til de større byer. Både det sociale og det fysiske landskab forandres, og lokal, traditionel byggetradition taber terræn. Dét er nogle af arkitekten John Lins bevæggrunde for at udarbejde dette bud på, hvordan en ny bolig på landet kunne udformes.

I Kina leves en stor del af livet i landsbyen endnu i dag i boligens centrale ‘gårdhave’. Lins hus på 380 m2 er derfor bygget op omkring fire åbne gårde med forskellig funktion og udseende; gårde, der relaterer til henholdsvis badeværelse, køkken, opholdsstue og soveværelser, og som kan tages i brug i bestræbelserne på at gøre beboerne selvforsynende og mindre afhængige af tjenester og varer udefra.

På husets tag opholder man sig og tørrer grøntsager og urter – i regnsæsonen opsamles vand til brug i den tørre årstid. I en af gårdene kan der holdes grise. Et biogasanlæg under terræn producerer energi til madlavning. Varm luft og røg fra ovnen ventileres via kanaler gennem en ‘kang’; en kinesisk form for seng af beton eller mursten, hvor en del af luftens varme afgives, inden den forlader huset via skorstenen.

I huset kombineres vernakulære principper fra flere kinesiske regioner, og traditionelle og nye teknologier tages i brug. Søjler og tag er opført i beton og indvendige vægge med soltørrede lerjordssten; alle ydervægge er beklædt med brændte tegl, der danner et åbent fletværk omkring huset og foran vinduesåbningerne.

Udviklingen favoriserer i stigende grad nyt på bekostning af traditionelt, og med huset i Shinjia forsøger John Lin at slå bro mellem disse to yderpunkter og at videreføre den forstandighed, viden og erfaring, som findes indlejret i traditionelle og lokale teknikker, der allerede har fungeret i århundreder.

Totalomkostninger til opførelsen af huset er 25.000 $/66 $ pr m2.

Projektet er gennemført som en workshop for eksperimentering og læring ved Hong Kongs Universitet og finansieret af Luke Him Sau Charitable Trust.

John Lin er adjunkt ved University of Hong Kong. Han er født i Taiwan og emigrerede i 1983 til USA. Efter kunst- og ingeniørstudier på Cooper Union i New York blev han arkitekt i 2002. I 2004 deltog han i det danske projekt ’Kolonihaven’ på Louisiana.

I år er vandt ShijiaHouse ’Architecture Review Award 2012’.

Lins aktuelle forskning drejer sig om forholdet mellem land og by i Kina med fokus på bæredygtig udvikling af kinesiske landsbyer.

Lin har undervist på Kunstakademiets Arkitektskole og The Chinese University of Hong Kong.

Tekst: Susanne Ulrik
Fotos: Ivan Baan og Roland Halbe

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2012 3
Gyldighed
Gældende