Fornyelse af Vestre Elværk

Riflet hat

Riflet hat

Gottlieb Paludan camouflerer ikke deres fornyelse af Vestre Elværk i Tietgensgade med historicistiske detaljer men strikker djærvt videre på det røde tegltæppe.

I bygningskomplekset på hjørnet af Tietgensgade og Bernstorffsgade var der i over 100 år elektricitetsværk, og der er tydeligvis blevet bygget om og til efter behov i årenes løb. Den ældste del af huset er fra slutningen af 1800-tallet.

Nu er den bevaringsværdige bygning igen ved at blive bygget nu om til fjernkølecentral og fjernvarmedistriktskontor, der betjener kontor- og erhvervsbygninger i området omkring Rådhuspladsen. Til afkøling anvender fjernkølecentralen blandt andet vand fra havnen, der via underjordiske rør føres ind i bygningen.

Store centrale klimaanlæg overflødiggør mange og mindre individuelle, skæmmende anlæg i taglandskabet, og driften af dem kræver væsentlig mindre energi.

Arkitektfirmaet Gottlieb Paludan står for ombygningen – en tegnestue, der også har tegnet tilsvarende anlæg som fx Lindevang og H.C. Ørstedsværkets transformerstationer. Byg-herren er Københavns Energi.

Hvor der nu bag tre gavltrekanter rejser sig et 50 skifter lodret recessmurværk, som tegnetuen kalder det, var der før shedtage. Bygningen bliver forhøjet for at skabe plads til store tanke og køleanlæg. Det nye murværk afsluttes med en gesims af fiberbeton, der ligesom de eksisterende sandstensafslutninger krager lidt ud og danner skyggetegning.

For at kunne flytte store maskinanlæg ind i bygningen er der skåret en ny åbning i det massive murværk, der senere af-sluttes med et tilbagetrukket muret stik og en port.

Montagen af det tekniske anlæg og byggearbejderne afsluttes i sommeren 2013.

Tekst: Susanne Ulrik
Fotos: Jørgen True

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2012 3
Gyldighed
Gældende