Museum der Kulturen i Basel

Himmelhat

Skællet krone

Museum der Kulturen i Basel er fra tiden omkring midten af det nittende århundrede. Den klassisistiske bygning tegnet af arkitekten Melchior Berri åbnede oprindelig i 1849 på det sted, hvor det Augustinske kloster på Münsterhügel før havde stået. Universal Museum, som det kaldtes dengang, var byens første museumsbygning.

I 1917 byggedes ud ved arkitekterne Vischer & Söhne, og langt senere i 2001 projekteredes endnu en udvidelse af museet ved Herzog de Meuron, så det i dag huser samlingens op mod 300.000 objekter.

At bygge ud på terræn ville medføre en indskrænkning af gårdrummet, Schürhof. I stedet har Vischer bygningen fra 1917 fået nyt tag. Med irregulære folder beklædt med sortgrønne keramiske sten stemmer taget i med det middelalderlige taglandskab, det er indfældet i, samtidig med, at tydeligt fortæller om fornyelse i hjertet af denne del af byen.

De sekskantede fliser, nogle af dem af varierende tykkelse, reflekterer selv på en overskyet dag himmellyset og skaber et udtryk som dét, man finder på byens fint strukturerede og mønstrede tegltage af middelalderlig dato. En konstruktion af stålrammer tillader et udstillingsrum uden søjler eller andre bæringer under det foldede tag; et udtryksfuldt rum i overraskende kontrast til de retvinklede rum længere nede i bygningen.

Herzog & de Meuron betragter selv deres arbejde med museet som udtryk for en holdning baseret på ønsket om at påvirke bygherren hen imod en arkitektur, der kan leve i samklang med det eksisterende – i modsætning til dén ‘statement architecture’, som i de senere år har gjort sig gældende på mange fronter. Formsproget opstår her dikteret næsten udelukkende af netop de specifikke forhold, der gør sig gældende på stedet – som nødvendigheden af at arbejde inden for et givent, allerede bebygget areal i en fuldstændig udbygget del af byen – og af at lade sig diktere af forgangne tiders evne og vilje til ornament og overdådig udsmykning.

Tekst: Herzog & de Meuron, oversat og redigeret af Vibeke Krogh
Fotos: Ivan Baan og Roland Halbe

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2012 3
Gyldighed
Gældende