Passivhus system +C

Der hersker ingen tvivl om, at teglbranchen er tvunget til at udvikle nye produkter og nye måder at bruge sine produkter på, når den skal konkurrere med andre byggematerialer på et marked underlagt skærpede krav til isolering. Ønsker man i dag at bygge et hus med muret for- og bagmur af sten i normalformat og med mineraluldsisolering, når man op på en ydervægstykkelse på 588 mm, når BR 15/20 skal overholdes. Der er derfor behov for at udvikle konstruktioner eller systemer, der tillader slankere ydervægge.

Inspireret af denne problematik har Egernsund Tegl for nylig lanceret en præfabrikeret energifals og et nyt byggesystem med ydermurstykkelse på 408 mm og U-værdi på 0.10. Det har en meget efterspurgt konsekvens for brutto-netto problematikken, idet det i et enfamilieshus på 150 m2 giver et ekstra boligareal på 8-10 m2. Byggesystemet ’Passivhus System +C’ er blevet til i samarbejde med Teknologisk In stitut, Bjerg Arkitektur og Dansk Passivhus Center; det lever op til BR 15/20 og til internationale passivhusanforordninger.

I det nye system er stenen i ydermuren 78 mm bred i modsætning til normalt 108 mm. Der er isoleret med en PIR/PUR/Phenolisolering, et materiale, som er mere fugtresi-stent end traditionel mineraluld.

Byggesystemet er også baseret på princippet om ventilering af ydermuren – en 30 mm ventilationsspalte mellem facade og isolering affugter ydermurskonstruktionen.

Det præfabrikerede falselement ved dør- og vinduesåbninger begrænser linietabet. Vindueslysningen optræder med samme overfladekarakter som indervæggen og skjuler karme på døre og vinduer, så lysningerne fremstår mere enkle.

Falselementet kan bruges uafhængigt af omtalte byggesystem, og kan derfor være aktuelt at anvende i forbindelse med energirenoveringer.

PUR/PIR-isolering er meget let og ofte belagt med flere lag aluminiumsfolie. Materialet er stift og falder ikke sammen og er derfor let at arbejde med. En lukket cellestruktur og høj tværbindingsdensitet medfører gode isoleringsegenskaber, god varmebestandighed og stor trykstyrke.

Tekst: Susanne Ulrik
Illustrationer: Egernsund Tegl

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 1
Gyldighed
Gældende