Vintermuring

Den hyppigste årsag til frostskader er mangelfuld afdækning mod nedbør i opførelsesperioden. TI, Murværk har udarbejdet denne  vejledning om foranstaltninger i forbindelse med vinterbyggeri. 
Januar 2002

Serie
Vejledninger
Serienummer
2002
Udgivelsesår
2002
Gyldighed
Gældende