Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage

God vedligeholdelse af hus i murværk med tage af tegl får dem at holde endnu længere.

 

Efter aflevering er det nødvendigt at efterse sit murværk med henblik på vedligeholdelse.

Denne vejledning giver anvisninger på, hvordan eftersynet kan udføres. (Vær dog opmærksom på, at vejledningen er fra 2001)

Indhold:

  • Gennemførelse af eftersyn
  • Eftersyn af udvendigt, blankt murværk
  • Eftersyn af udvendigt, overfladebehandlet murværk
  • Eftersyn  af tegltage
  • Kvalitetssikring af byggearbejder. Bekendtgørelse nr. 202
  • Publikationer om vedligeholdelse og drift
  • Skema til eftersyn af udvendigt, blankt murværk
  • Skema til eftersyn af udvendigt, overbladebehandlet murværk
  • Skema til eftersyn af tegltage

Bibliografiske oplysninger:

Forlaget Tegl, 2011. 22 sider. ISBN: 8788925080

Publikationen kan bestilles på byg-erfa.dk

Serie
Vejledninger
Serienummer
2011
Udgiver
Forlaget Tegl
Udgivelsesår
2011
Gyldighed
Gældende