Jerwood Art Gallery

Jerwood Art Gallery

Jerwood Gallery opført ved The Stade i Hastings bliver del af et større initiativ i bestræbelserne på at udvikle et nyt offentligt rum og nye offentlige tilbud i et tidligere ‘Coney Island’ lignende område ved den sydengelske kyst.

Galleriet ligger neden for den middelalderlige bydel mellem East og West Cliffs, som dominerer landskab og bybillede. The Stade – et saksisk ord for landingsplads – er et ‘tomrum’ mellem byen og den fungerende fiskerihavn, og her ligger galleribygningen mellem forlystelsespark, karousseller og spillehaller og et fiskemarked domineret af høje, sorte ‘net shop’s; skure oprindeligt opført til at opbevare og tørre fiskenet; skure af en art, der udelukkende er at finde i Hastings.

Skurene giver den østlige del af The Stade en ganske særlig urban karakter med små gårdrum mellem bygningerne. Arkitekterne Hana Loftus og Tom Grieve, HAT Projects, fandt det væsentligt at forsætte denne rytme langs gaderummene og at betragte muligheden for udsyn til skurene som afgørende for galleriets volumen og for placeringen af åbninger i bygningens masse. Arkitekterne lod sig også inspirere af den måde, hvorpå større bygninger ‘hviler’ mellem de mange små net shops, og gør brug af tyngde og soliditet i et ‘muret’ udtryk som kontrast til skurenes lettere træbeklædning af mere midlertidig og flygtig karakter.

På dette usædvanlige sted fungerer galleriet som et stærkt og folkeligt udtryk i følsom dialog med omgivelserne.

Galleriets enkle – og bevidste – form fremhæves med en beklædning af sorte, keramiske skærmtegl – glaserede per hånd – ; i teglen spejles og reflekteres lysets gentagne skiften. Med den sorte beklædning refereres naturligvis til naboskurenes tjærede brædder – men de imiteres ikke – galleriets overflade består af store blanke, glaserede tegl med en næsten opulent, mættet og blankt skinnende overflade.

Galleriet er projekteret med bæredygtighed for øje med hensyn til orientering og planløsning, materialevalg og forsyning. Alle rum har dagslysindfald og ventileres naturligt. Et eksponeret betonloft og gulv fungerer som akkummulerende termisk masse, og luft kan cirkulere – også bag vægbeklædningen, så den termiske masse i facadens blokmurværk kan udnyttes.

Tekst: Tegnestuen, oversat og redigeret af Vibeke Krogh
Fotos: Ioana Marinesco

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 2
Gyldighed
Gældende