Bird Brick

Tegl 2013 nr. 3 - Bird Brick

I sit sidste studieår på Kingston University’s Product Furniture Design Course i London valgte Aaron Dunkerton at løse en selvvalgt opgave – han er selv aktiv fuglekigger, og valgte at beskæftige sig med havefugle. Da antallet af gråspurve i England som i Danmark er i stærk tilbagegang, satte han sig for at undersøge årsagen og at finde en løsning, der kunne bidrage til at bevare bestanden. Tilbagegangen skyldes blandt andet, at der i moderne eller energirenoverede bygninger ikke findes hulrum og recesser – og derfor ingen steder at bygge rede.

Løsningen blev en ‘redekasse’, Bird Brick, der består af 5 dele, der kan indbygges i nye husfacader og høje havemure. De er fremstillet på teglværket MBH Freshfield Lane i West Sussex, der stillede ekspertise til rådighed. Det er tanken, at hver Bird Brick indmures i grupper på 3-4 stykker, da gråspurve ofte ruger i små grupper. Også blåmejse og musvit vil kunne bygge rede i denne model.

Da varme transporteres langsomt i murværket, vil temperaturen i reden være nogenlunde stabil, for så vidt de indbygges i facader, der vender mellem kompasretning nordvest og syd-øst for at undgå eftermiddags- og morgensol.

Selv om fugle selv renser ud i redematerialet, så kan hulrummet renses udefra; elementet med det runde redehul er ikke fastmuret og kan tages ud.

Det er Aaron Dunkertons plan at sætte sin ‘opfindelse’, som han har copyright på, i produktion og at udvide sortimentet til også at omfatte boliger til mursejlere og flagermus. Han håber på, at dette kan bane vej for, at der lovgives, så nye murede bygninger vil blive udstyret med fuglefaciliteter, så biodiversiteten i byområder kan bevares eller øges.

Tekst: Aaron Dunkerton oversat og redigeret af Susanne Ulrik
Fotos: Aaron Dunkerton

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 3
Gyldighed
Gældende