Mahallat, Iran

Tegl 2013 nr. 3 - Mahallat, Iran

Apartment No. 1

Den iranske by Mahallat ligger mellem Teheran og Isfahan i et område med rige forekomster af travertin – en kalksten dannet af mineralholdige kilders aflejringer. Brydning af travertin er byens væsentligste indtægtskilde. Brydning og forarbejdning at stenen er meget energikrævende og mængden af spildmateriale stort – over 50 %.

I 2007 besluttede en af byens indbyggere, arkitekt Ramin Mehdizadeh for sig for , i samarbejde med tegnestuen Architecture by Collective Design (AbCT) at undersøge, hvordan disse enorme mængder af ’rester’ kunne anvendes optimalt – både økonomisk og med hensyn til belastning af miljøet. Resultatet er foreløbig en 5 etages boligbebyggelse fra 2010 med to treværelsers lejligheder på hver etage og forretninger i underetagen.

De ubrugte rester fra brydning og tildannelse af fliser og andre bygningselementer har samme tykkelse og er derfor lette at stable. Brudfladerne har uens overflader og farver og danner i facaden en både grov og blød overflade, der bryder ganske let med bygningens skarpe kanter og indsnit og hyller den i et douche skær.

Vinduesåbningerne er store, og af hensyn til privatliv og solindfald er de forsynet med vandret foldbare træskodder, der kan dække alle glaspartierne. De vinklede vindueslysninger tjener også til at skærme for solen.

Opførelsen af Apartment No. 1 begyndte i 2008 og afsluttedes i 2010. Samme år modtog bygningen førsteprisen i den iranske Memar Awards og i 2013 Aga Kahn Award for Architecture. Projektet har tillige dannet skole; genbrug af de tiloversblevne sten er ved at vinde indpas i området.

Ramin Mehdizadeh har været med til at grundlægge tegnestuen AbCT, er etableret i 2009 i Soeul og er nu leder af tegnestuens afdeling i Washington DC.

Tekst: AbCT, oversat og redigeret af Susanne Ulrik
Fotos: Omid Khodapanahi, AbCT

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 3
Gyldighed
Gældende