West Hampsted station

Tegl 2013 nr. 3 - West Hampsted station

Landolt + Brown 2012

I december 2012 blev et ny ankomst til den før så trafikerede West Hampstead Station i det nordlige London etableret i forbindelse med Network Rails seks billioner store program for en modernisering af Thameslink.

Det hundrede meter lange ankomstområde er udført på et skrånende baneterræn, som blev jævnet for at skabe mulighed for mere rummelige adgangsforhold, så problemer med pladsmangel og ’flaskehalse’ i myldretiden kunne afhjælpes.

Den rejsende ledes visuelt og nærmest intuitivt på rette vej af et murforløb beklædt med grønne, glaserede teglsten af varierende farveintensitet stigende hen mod selve indgangen til stationsbygningen – og ledes her videre også hele vejen ind i og igennem selve bygningen – med et visuelt udtryk inspireret af bladhanget på en eksisterende række af bevaringsværdige lindetræer på stedet.

Det robuste materiale, den glaserede teglsten, er valgt, fordi man hermed forventer at kunne forebygge grafitti og plakatophængning – og teglstenen forventes i sagens natur også at være holdbar og tildels vedligeholdesfri – og i øvrigt visuelt distinkt.

En række lokale organisationer har arbejdet tæt sammen med Landolt+Brown for at sikre, at byggeriet indgår optimalt i kvarterets ’anatomi’ og bidrager med både øget bymæssig kvalitet og forbedret funktion.

Det nye, langstrakte offentlige rum er da også allerede blevet en værdsat lokal ’behagelighed’, fordi rummet danner grundlag for ro og åbenhed i et ellers hektisk trafikalt domineret gadebillede. Stedet bruges i udstrakt grad af lokale yoga og fitness grupper, og der afholdes månedlige Farmers Markets foran ’bagtæppet’ af grønne, blanke sten.

Thameslink er en rute på 225 km med 50 stationer på strækningen gennem London fra Bedford til Brighton og indgår i det overordnede British Railway System.

Tekst: Landolt and Brown oversat og redigeret af Vibeke Krogh
Fotos: Peter Cook

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 3
Gyldighed
Gældende