Tony Fretton

Tegl 2013 nr. 4 - Tony Fretton - Molenplain

Molenplein, Den Helder, Holland, Tony Fretton Architects, Geurst en Schultze Architecten, West 8, 2012

Tony Fretton Architects har deltaget i udformningen af en ny bebyggelse i den hollandske by Den Helder. En række to og tre etages huse tegnet af henholdsvis Tony Fretton Architects og det hollandske firma Geurst en Schultze Architecten indgår i en overordnet masterplan designet af firmaet West 8; et landskabs- og byplanlægningsfirma med international praksis.

Molenplein kaldes området mellem de to kanaler Helderskanaal og Werfkanaal.

Herfra er der udsigt til et område, som huser en af landets største flådestationer; en station som også i sin tid anvendtes af Napoleon Bonaparte – som tog initiativ til opførelsen af flere forsvars- og værftsanlæg på stedet med udgangspunkt i sin opfattelse af byens placering som optimal med henblik på krigsstrategi og forsvar.

Den nye bebyggelse indgår i det lokale bystyres bestræbelser på at tiltrække beboere med middelklasseindkomst til området, hvor funktionen som flådestation er under forandring, og hvor dele af det oprindelige anlæg nu er transformeret og huser både erhverv og kulturelle institutioner.

West 8’s masterplan for Molenplein bevarer karakteren, skalaen og variationen i bybilledet langs med kanalerne; planen anviser større treetages bygningerne mod det tidligere værft og kompakte toetages volumener bagved – omkring haverummene ’væves’ bygninger designet af de to tegnestuer bevidst sammen i et varieret mønster.

Husene tegnet af Tony Fretton Architects er kendetegnet ved en simpel profil og generøst proportionerede vindues- og dørpartier. Husenes udtryk er inspireret af typiske, lokale kanalhuse med for- og bagside eller gavle, som de opstod under den hollandske guldalder og den tidlige hollandske modernisme.

Vinduespartier i træ fremtræder i facader af hvidmalet mur eller blank mur med hvid fuge, og en diskret ornamentering i form af paneler af belgisk marmor optræder i gadeplan.

I modsætning hertil fremstår Geurst en Schulzehusene med en højere grad af detaljering og med ‘bevægelse’ i forhold til gadeplan med en plandisponering med både fremspring og tilbagetrukne terrasser.

Tekst: Fretton Architects, Geurst en Schultze Architecten, West 8, oversat og bearbejdet af Vibeke Krogh
Fotos: Christian Richters

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 4
Gyldighed
Gældende