Af jord – et udviklingsprojekt

Tegl 2013 nr. 4 - Af jord

På Kunstakademiets Arkitektskole har undersøgelsen af lerjords potentiale som konstruktionsmateriale resulteret i en ny bygning på kajkanten. Blandt andet har der været fokus på at undersøge, hvordan materialet kan beskyttes mod vejrliget.

Projektet er gennemført som et kombineret undervisnings- og forskningsprojekt i et samarbejde mellem afdeling for Kulturarv, Transformation og Restaurering og Institut 2 – Institut for Arkitekturens Teknologi.

Murene er ’støbt’ af sammenpresset lerjord i byggeteknikken Pisé de Terre. ’Jordværket’ får sit udtryk som en konsekvens af henholdsvis lerjordens sammensætning, trykket hvormed den stampes og forskallingen, som modstår trykket og definerer formen.

Den danske morænelerjord kan anvendes til bærende mure, men for at undgå svindrevner og for at begrænse erosion blev lerindholdet nedsat og stentilslaget øget. Jord med nedsat lerindhold kræver kraftigere stampning, og ud fra tre prøvestampninger valgtes en blanding af fire dele morænelerjord med et lerindhold på 15-20 % iblandet én del stabilgrus med et lerindhold på 0-5 %.

Vandindholdet blev justeret ved blandemaskinen til omkring 7%, hvilket er lige præcis vand nok til at aktivere lerpartiklerne, så de binder bestanddelene sammen. ’Jordværket’ er forstærket i fundament og i hvert tredje lag i de ydre facader med stampet kalk, som gør materialet svært opløseligt i vand.

Forskning: ’Atypi, udviklingsprojekt om byggeri af lerjord’, ved Maria Hellesøe Mikkelsen & Tage Lyneborg i regi af Institut 2 – Institut for Teknologi
Arkitekter: Transformationslab ved Christoffer Harlang og
Nicolai Bo Andersen
Ingeniør: Torben Lange
Kursusansvarlig & byggeplads: Morten Gehl og Maria Hellesøe Mikkelsen
Udførelse: 50 kandidatstuderende fra Kunstakademiets Arkitektskoles afdeling for Kulturarv, Transformation og Restaurering

Tekst og fotos: Maria Hellesøe Mikkelsen og Susanne Ulrik

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 4
Gyldighed
Gældende