Møntergaardens murværk

Tegl 2013 nr. 4 - Møntergaardens murværk

De blødstrøgne sten er brændt af fynsk blåler fra Strøjer Tegl. Teglstenene er tilskåret,så der dannes 12 mm lejefuge på den bagerste 3/4 del af stenen, mens den synlige fuge er reduceret til kun 4-5 mm. Opmuringsmørtlen er indfarvet kokssort, så fuger fremtræder mørke/skyggefyldte. 

Stenene er stablede i felter, der afgrænses af stålsøjler og -bjælker – et moderne tbindingsværk, der refererer til den omgivende bebyggelse. Tavlene står på påsvejst murpap. Hulrummet mellem teglenes bagside og en stålkasetteplade er isoleret med mineraluld. 

De lodrette fladstål er hullede, så en Z formet murbinder kan forankres. I hvert fjerde skifte består forankringen af vandrette ‘musetrapper’. Der er i bunden ca. 10 cm perlite med drænhuller i et par lejefuger.

Tekst: Susanne Ulrik
Fotos: Frank Mali og Susanne Ulrik

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 4
Gyldighed
Gældende