800 år i Danmark

800 år i Danmark

Teglindustriens Tekniske Tjeneste 1964

Serie
Teglpjecer
Serienummer
08
Udgiver
Teglindustriens Tekniske Tjeneste
Udgivelsesår
1964
Gyldighed
Annulleret