Winding Wall

Tegl 2013 nr. 4 - Winding wall

Winding Wall er en del af forskningsprojektet ’Mod en Tektonisk Bæredygtig Arkitektur’, der rejser to grundlæggende spørgsmål: Kan en tektonisk byggekultur styrkes gennem nye tilblivelses-processer, hvor ressourcerne anvendes mere bevidst? Hvilke nye tiltag er nødvendige, hvis vi under hensyn til voksende klima- og miljøproblemer skal kunne udvikle en stærk tektonisk byggekultur?

På Arkitektskolens område er der ved at blive lagt sidste hånd på WINDING WALL, der bliver opført af murerelever fra Københavns Tekniske Skole.

Dette projekt er et kunstnerisk udviklingsarbejde, der peger på tektoniske, funktionelle og bygningsfysiske fordele ved ‘diafragmamuren’ – en fuldmuret hulmurskonstruktion med faste, tværmurede bindervanger. Murtykkelsen kan varieres i forhold til bæreevne og anvendelser og åbner muligheder for at behandle muren som et ‘møbel’ med indbyggede nicher og hylder.

WINDING WALL er formgivet af lektor ved Institut 2 og Cinark Thomas Bo Jensen under stærk påvirkning fra murværkskloge kollegaer og fra kreativt tænkende studerende ved Akitektskolens studieafdeling 3.

Værket eller møblet, som man kan gå ind i, kravle op på og sidde på, bliver indviet i foråret 2014.

Tekst: Thomas Bo Jensen
Fotos: Susanne Ulrik

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 4
Gyldighed
Gældende
Supplerende emneord