Ertholmene

Møllerens hus.
Møllerens hus.
Møllerens hus.
Kiregavl
Kirken under renovering 2007
Kiregavl
Kirken i 2011 efter renoveringen.
Kirken i 2011 efter renoveringen.
Kirken i 2011 efter renoveringen.
Lille Tårn på Frederiksø
Lille Tårn på Frederiksø rummer en udstilling om øens historie.
Lille Tårn på Frederiksø
Udsigt over 'Gaden' på Christiansø fra Store Tårn.
Udsigt over 'Gaden' på Christiansø fra Store Tårn.
Udsigt over 'Gaden' på Christiansø fra Store Tårn.
Et vindue.
Et vindue.
Et vindue.
Fiskenet.
Fiskenet.
Fiskenet.
Frederiksø.
Frederiksø.
Frederiksø.
Den blå Hane.
Den blå Hane.
Den blå Hane.
Taget på Pavillonen i Kommandørens Have.
Taget på Pavillonen i Kommandørens Have.
Taget på Pavillonen i Kommandørens Have.
Hestehytten.
Hestehytten.
Hestehytten.
Granitmuren.
Granitmuren.
Granitmuren.
Et vindue. Et vindue.
Et vindue. Et vindue.
Frederiksø.
Frederiksø.
Frederiksø.
Frederiksø.
Frederiksø.
Frederiksø.
Ruths Kryddersild bliver fremstillet her.
Ruths Kryddersild bliver fremstillet her.
Ruths Kryddersild bliver fremstillet her.
Soldaterhytter.
Soldaterhytter.
Soldaterhytter.
Murene vidner om øens fortid som forsvarsværk.
Murene vidner om øens fortid som forsvarsværk.
Murene vidner om øens fortid som forsvarsværk.
Pyntelige fuger.
Pyntelige fuger.
Pyntelige fuger.
Bygningen i midten er 'Fænglslet'.
Bygningen i midten af billedet er 'Fængslet', her tilbragte Dr. Dampe 20 år for sin kritik af enevælden.
Bygningen i midten er 'Fænglslet'.
Fængslet.
'Fængslet'.
Fængslet.
Skolebygningen.
Skolebygningen.
Skolebygningen.

Det overraskende er måske, at der er så meget at se på de to små afrundede klippeknolde i Østersøen. Lige fra Møllebakkens 360 graders udsigt med vand hele vejen rundt til små ældgamle laver, der langsomt breder sig på klipper og tage; noget gyldent, andet sølvgråt. Her er lunde med høje træer, morbær og figner, sydlandske gadepartier, klippehuler og dybe brønde med ferskvand.

Bygningernes røde tegltage går som fæstningsmurene i et med klipperne og virker ikke som fremmedelementer i den smukke natur – tværtimod.

Øgruppen kaldes for Ertholmene, i daglig tale øen. I modsætning til Landet, som er Bornholm. Ertholmene består af tre større øer og nogle små skær. Christiansø og Frederiksø er de største, på Græsholmen lever kun fugle, og det er ikke tilladt at gå i land. Den er omfattet af Ramsar-aftalen, en international konvention til bevarelse af dyreliv i vådområder.

Ertholmene er en slags levende frilandsmuseum. Bygningsanlæg og forsvarsværker blev fredede i 1927, og siden 1863 har det være forbudt at bygge nye huse. Alle bygninger er af sten; nogle helt igennem af kampesten, andre af granit og tegl i flensborgformat. Alle tage, på nær taget på Lille Tårn på Frederiksø, der er tækket med træspån, er af røde vingetegl.

Tagene repareres med genbrugssten. De fredede bygninger sættes i stand med de oprindelige materialer i overensstemmelse med datidens håndværksmetoder.

Hver gang et hus skal sættes i stand, bliver eventuel cementmørtel hugget væk og erstattet med kalkmørtel. Anden overfladebehandling end kalk bliver også fjernet og erstattet med kalk.

Tekst og fotos: Susanne Ulrik
20.08.2015