Winding Wall – muren som møbel

Indvielse af Winding Wall
Indvielse af Winding Wall
Indvielse af Winding Wall
Poster
Poster
Poster

Winding Wall blev indviet den 26. februar i forbindelse med afholdelse af det andet seminar i serien BONDING BRICK på Kunstakademiets Arkitektskole.

Her fortalte Jesper Gottlieb/Gottlieb Paludan Architects om et et kommende projekt med recess-murværk i Holland. Anders Nielsen/Lektor Emeritus, DTU fortalte om fordelene ved og muligheder for anvendelse af kalkmørtler i nybyggeri. Johan Fogh/Fogh & Følner Arkitektfirma A/S gennemgik nogle af tegnestuens mange byggerier, hvor murværk har været det primære byggemateriale.

Afslutningsvis berettede Thomas Bo Jensen/Lektor KADK om sit projekt Winding Wall, der er en del af forskningsprojektet ’Mod en Tektonisk Bæredygtig Arkitektur’, der rejser to grundlæggende spørgsmål:

Kan en tektonisk byggekultur styrkes gennem nye tilblivelses-processer, hvor ressourcerne anvendes mere bevidst?

Hvilke nye tiltag er nødvendige, hvis vi under hensyn til voksende klima- og miljøproblemer skal kunne udvikle en stærk tektonisk byggekultur?

Winding Wall er et kunstnerisk udviklingsarbejde, der peger på tektoniske, funktionelle og bygningsfysiske fordele ved ‘diafragmamuren’ – en fuldmuret hulmurskonstruktion med faste, tværmurede bindervanger. Murtykkelsen kan varieres i forhold til bæreevne og anvendelser og åbner muligheder for at behandle muren som et ‘møbel’ med indbyggede nicher og hylder.

Tekst og foto: Susanne Ulrik

02.03.2015