Fremtidens Parcelhuse

Tegl 2013 nr. 4 - Fremtidens Parcelhuse

MiniCo2 Husene er opført af Realdania Byg, der på denne måde forholder sig til nutidens klimaudfordringer og giver bud på ‘fremtidens parcelhus’. Projekterne er alle resultat af arkitektkonkurrencer, der for det murede hus’ vedkommende blev vundet af arkitektfirmaet Leth & Gori.
 

De fem første huse – med hver sit tema – ligger i udkanten af Nyborg:

  • Upcycle house opført af rene genbrugsmaterialer
  • Det murede vedligeholdelsesfrie hus med lang levetid (150 år) og vedligeholdelsesfrihed i de første 50 år
  • Det fabriksfremstillede vedligeholdelsesfrie hus i træ og genbrugsglas med lang levetid (150 år) og vedligeholdelsesfrihed i de første 50 år
  • Det foranderlige hus med fleksible indretningsmuligheder
  • Kvotehuset med kontrolleret/overvåget energiforbrug i driften.

Energiforbruget til driften af en bygning udgør idag en stor del af et samlet CO2-regnskab, men dett forbrug vil mindskes i takt med, at bygningsreglementets krav til at bygge energirigtigt øges. Fokus vil derfor i fremtiden skulle rettes mod den indlejrede CO2 i byggematerialerne, fordi den så vil udgøre en procentvis større andel af den samlede CO2-udledning. Derfor kan det være formålstjenligt at øge et hus’ levetid markant; kan et hus fx opnå en levetid på 150 år ouden at skulle vedligeholdes de første 50, kan der spares en stor mængde CO2.

Det murede hus
Det vedligeholdelsesfrie murede hus har en kvadratisk grundplan og massive murede facader under et valmet tegltag med stort udhæng. Udhænget beskytter facader og vinduespartier og danner en overdækket veranda hele vejen rundt om huset.

Husets 50 cm meter tykke massive ydermure er opbygget som ‘fletmurværk’ af traditionelle mursten yderst og teglblokke inderst. Konstruktionen udgør på den måde en termisk masse bestående af ét materiale, som sikrer et godt indeklima og god isoleringsevne uden anvendelse af traditionelt isoleringsmateriale mellem for og bagmur. Den ensartede materialesammensætning i ydermuren eliminerer samtidig de kendte problemer med sammensætning af flere materialetyper som arbejder forskelligt i forhold til hinanden – og det har betydning for minimering af husets vedligehold. Indvendige vægge er også udført med teglblokke som en del af den termiske masse. Anvendelse
af de store teglblokke forkorter byggetiden væsentligt. Endelig er taget udført med falstagsten på fast undertag, så husom helhed fremstår som ‘det murede hus’.

Alle huse har gennemgået en LCA-analyse (livscyklus), for at dokumentere CO2 belastningen i forbindelse med produktion af de anvendte materialer. Belastningen ved begge vedligeholdelsesfrie huse ligger på niveau med CO2 belastningen ved almindelige parcelhuse (referencehus 120 år). Når den lange levetid tages i betragtning, øges CO2 fordelene ved det vedligeholdelsesfrie, murede hus væsentligt og er derved medvirkende til at styrke argumentet om brug af tegl som et langtidsholdbart materiale. Den anvendte LCA model er en cradle to grave model. Det betyder, at de miljømæssige fordele ved anvendelse af tegl som f.eks. muligheden for genanvendelse
og en behersket belastning af miljøet ved bortskaffelse af materialet, ikke indgår som parameter i målingen. Disse fordele kunne være fremhævet ved anvendelse af en analysemetode baseret på cradle to cradle princippet, men er fravalgt af hensyn til modellens anvendelighed på alle seks huse.

Opførelsesprisen for det murede hus svarer overvejende til priserne på et traditionelt parcelhus af samme størrelse.

Et sjette og sidste hus skal projekteres på baggrund af de erfaringer, der høstes i forbindelse med opførelsen af de første fem huse. Det hus forventes at stå færdigt i maj 2014.

Tekst: Realdania Byg
Redigering: Susanne Ulrik
Fotos: Frants Frandsen, Susanne Ulrik og Karsten Gori

Serie
Tidsskriftet Tegl - artikler
Serienummer
2013 4
Gyldighed
Gældende