DEN HULE MUR – et udviklingsprojekt

'DEN HULE MUR' er resultatet af et arbejde, der har til formål at give anvisninger på, hvordan den hule mur kan udvikles.
Rapporten søger at afdække de bagvedliggende årsager til den traditionelle hulmurs nuværende problemer.
Efter en nær­mere analyse af problemområderne tid og økonomi, bygningsfysik, bæring, isolering og udvendig overflade peges på fem mulige udviklingsveje, samt nødvendig­heden af at udvikle og afprøve nye produkter og kon­struktionstyper.
Rapporten henvender sig ikke alene til murerbranchens specialister, da dens sigte er bredere end detaljerede tekniske analyser og dokumentation. Der er i højere grad tale om helhedsvurderinger og -forslag, der retter sig mod alle, der beskæftiger sig med – og bruger – byggeri.

Rapporten er forfattet af arkitekterne MAA Torben Dahl og Peter Sørensen.

Serie
Øvrige
Serienummer
1992
Udgiver
Forlaget Tegl
Udgivelsesår
1992
Gyldighed
Gældende