copyright

Du er velkommen til at anvende materialet på tidsskrift.dansketegl.dk, under forudsætning af at du:

  • angiver tidsskrift.dansketegl.dk som kilde,
  • linker til eller angiver adressen tidsskrift.dansketegl.dk/copyright for oplysninger om copyrght, og
  • i forbundelse med billeder angiver fotografen (er normalt angivet under billedet).

Mange af billederne på tidsskrift.dansketegl.dk kan rekvireres i høj opløsning. Kontakt fotograf Susanne Ulrik for nærmere information.