Bygningskultur og bevaringsværdier – kortlægning og renovering

renoveringsguide

'Kortlægningspublikationen' fra kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser giver et samlet overblik over periodens bygningsarv og bevaringsværdier – og den viser skønheden i de ofte oversete parkbebyggelser.

1940’erne og 1950’erne repræsenterer en unik arkitektonisk og kulturhistorisk epoke i dansk velfærdshistorie. Perioden er særlig på grund af boligbebyggelsers arkitektoniske kvaliteter, som stadig gør dem attraktive at bo i. 

Også kvantitativt har 1940’erne og 1950’erne sat tydelige spor i den moderne forstad: Hele 13 mio. kvadratmeter murede boligbebyggelser blev opført i løbet af de to årtier, og den dag i dag udgør periodens etagebyggeri 6,6 procent af den samlede danske boligmasse. 

Der er samtidig udgivet en 'Renoveringsguide' for bygninger fra samme periode. Begge publikationer er gratis og kan bestilles ved henvendelse til info@bygningsarv.dk.

Se mere om kampagnen for at bevare periodens arkitekturhistoriske værdier her: http://almennet.dk/nyheder/2015/4/kampagne-skal-fremtidssikre-velfaerdssamfundets-bygningsarv/

Bibliografiske oplysninger:
Redaktion: Dansk Bygningsarv, 2015. ISBN 9788799655175

 

 

 

Serie
Øvrige
Gyldighed
Gældende