Ældre murværks styrkeegenskaber

Ældre murværks styrkeegenskaber

Ved ombygning af eksisterende ejendomme, hvor de bærende konstruktioner ændres væsentligt, skal nugældende krav til de bærende konstruktioners sikkerhed være opfyldt. SBi-anvisning samt rapporten Eksperimentel og teoretisk undersøgelse af ældre murværks styrkeegenskaber, SBi-rapport 2015:2, 2015 beskriver, hvordan det for ældre ejendomme med bærende vægge af murvæk er muligt at bestemme de styrkeegenskaber af murværket, som indgår i sikkerhedsvurderingen.

Anvisningen er udarbejdet iht. BR10.
Anvisningen gælder også iht. BR15.

Se også BYG-ERFA temaet "Murværkskonstruktioner"

Serie
SBi anvisning
Serienummer
248
Udgiver
Statens Byggeforskningsinstitut
Udgivelsesår
2015
Gyldighed
Gældende
Emne